TVŮRČÍ JEDNOTKA

STUDIO
PROJEKTY

Nisa revitalizace řeky

Liberec
2009

Problém nebo příležitost? Liberec svojí industriální minulostí změnil tvář města a tvůrci, kteří ho upravovali ve vizi moderního, praktického města, pozměnily koryto řeky tak, aby okolní fabriky a barvírny textilu měly snadnější manipulaci s vodou. Stejně efektivně jako se upravila řeka pro potřeby té doby, upravuji současné její koryto pro dnešní potřeby obyvatele města. Jednotlivé části potřebují přístup odrážející charakter daných lokalit.