TVŮRČÍ JEDNOTKA

STUDIO
PROJEKTY

PROFIL

AKTUALITY

KONTAKT

image

Zabýváme se architekturou a designem produktů. Při práci s různými měřítky se snažíme o jednoduchá řešení. Formy následují koncept, jsou zhmotněnou myšlenkou. Na každé zadání existuje adekvátní odpověď, podpořená selským rozumem a zrovna tak volnou představou dějů, materiálů, prostředí. Základem je v konkrétních případech správně rozlišit, nehledat ale nacházet.

Design produktů je svojí šíří pojetí nekonečný proces, pokud neexistuje jasně definovaný cíl. Ať už je tímto cílem cokoliv, je nutné ho znát. Definování zadání patří přirozeně k naší práci.

Ing. arch. Eliška Slámová

MgA. Šimon Brabec

  TVŮRČÍ JEDNOTKA

 • Bubenská 1
 • Praha 7 Holešovice
 • tvurcijednotka(at)gmail.com

 • MgA. Šimon Brabec

 • 774171793
 • simon.brabec(at)gmail.com

 • Ing. arch. Eliška Slámová

 • 603265071
 • slamova.eliska(at)gmail.com