TVŮRČÍ JEDNOTKA

STUDIO
PROJEKTY
Jeřábové dráhy jsou zachovány včetně funkčních portálových jeřábů. Umožňují uspořádat prostor náměstí pro různé náplně a nálady. Situace zástavby Low rise, high density Domy by neměly prostor zaujímat, ale vytvářet.

PREFA KOMPAKTNÍ MĚSTO

Praha Holešovice
2013

V územním plánu je bývalý areál prefy Wolf v pražských Holešovicích veden převážně jako zeleň. Tato úprava předpisu v podstatě zapříčinila krach celé panelárny, nebyla ji umožněna modernizace provozu. Jedná se o místo se silnou industriální atmosférou na výjimečném místě. Plánovaný park s minimální zástavbou na severní straně kolejiště by byl obklopen betonovými tělesy dopravních staveb. Přitom hotový rozsáhlý park stromovka je v docházkové vzdálenosti. Motivem předkládaného projektu je alternativní návrh, jak místu vdechnout vyhaslý život...

Projekt oceněn 1. cenou v soutěži Young Architect Award 2013

Projekt oceněn 1. cenou v soutěži bydlení IQ

Kompletní dokumetace zde