TVŮRČÍ JEDNOTKA

STUDIO
PROJEKTY

UPM/DC

Praha
2012

Zadání v atelieru Romana Brychty spočívalo v analýze potřeb uměleckoprůmyslového muzea a jejich následné naplnění na území zahrady přilehlé k jihozápadnímu štítu budovy. Stavba měla být shodně přínosem pro sousedící židovské muzeum. Umělecko-průmyslové muzeum nepotřebuje žádné další prostory vzhledem k nedávné investici do temných depozitářů mimo centrum města. v polovině 19. století byla muzea tohoto typu zakládána převážně za účelem podpory průmyslu. Podobně dnes fungují design centra. Design centrum bylo před časem v České republice zrušeno ministrem Římanen pro neefektivnost. Návrh budovy nového design centra staví na konceptu regálu, ve kterém budou vystaveny produkty a prototypy současné české průmyslové výroby. Navrhujeme synergické propojení s budovou UPM, kde jsou vystavovány historické artefakty. Propojením s židovskcým muzeem dojde k zajištění potřebného zázemí této instituce a podpoře návštěvnosti nového design centra. Židovské muzeum je s 600 000 návštěvníky za rok nejnavštěvovanějším muzeem v Čechách.

Projekt oceněn 3. cenou v soutěži Centrum architektury 2013 Central Group